پویـا صنعــت
گروه مهندسی

مشاوره، طراحی، اجرا و تامین تجهیزات صنایع نفت، گــاز، انرژی و برق
تولید و مونتاژ انواع تابلوهای برق و فروش، نصب و سرویس انواع ژنراتور

1 2 3 4 5 6 7
پروژه های انجام شده
مشاور،طراح و مجري پروژه نيروگاه گازي مقياس کوچک 5 مگاواتي شرکت رعد پي دشت کوار